Kan jeg endre språket på CV-en min?

For å endre språket på CV-en din må du være under trinnet «Fullfør», finne «Fortsett språk» i rullegardinmenyen (https://prnt.sc/rn3na8) og deretter velge språket du ønsker. For øyeblikket støtter Cveksempel.com 33 ulike språk. Språkene du har valgt vil bli gjenspeilet på siden for forhåndsvisning av CV-en din. (Vennligst merk at siden for forhåndsvisning av CV-en din bare vil oversette kategori seksjonene som "Arbeidserfaring", "Utdanning", "Ferdigheter" osv.)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.