Hvordan kan jeg tilpasse CV-en min?

  • Våre CV-maler er designet for å tilpasse seg innholdet ditt og se bra ut på tvers av alle designene våre. Nedenfor er kan du se noen av måtene du kan CV-en din på.
  • Tilpass oppsettet

Det er noen måter du kan tilpasse oppsettet på, som inkluderer:
1. Endre tema/farge for oppsett - Etter at du har opprettet CV-en din, kan du endre design eller mal på et blunk. Først går du til CV-en du vil endre og klikker inn for å redigere CV-en. Når du har redigert CV-en, kan du klikke for forhåndsvisning på høyre side. På toppen vil du se en rullegardinmeny for å velge ulike CV-maler, samt kunne velge ulike aksentfarger. Se skjermbildet nedenfor.

Hvis du er på generatorsiden, kan du også endre malen ved å velge knappen  "Mal" i rullegardinmeny under fullføringsdelen. Se skjermbildet nedenfor.

2. Legg til / Fjern bilde -  Noen av malene er designet for å ha med bilder. For å legge til et bilde på CV-en din. Under trinnet for fullføring klikker du på “Last opp bilde” for å legge til et bilde. 
3. Endre rekkefølge på seksjoner - Du kan flytte informasjonen dine oppover og nedover med opp- og ned-knappene på detaljraden. Disse knappene er tilgjengelige for alle blokker som har underinformasjon.

4. Endre kolonner - Dersom du ønsker å endre kolonnene på CV-en din. I nærheten av kategoriblokken finner du en knapp for kolonnebytter, som du kan bruke (https://prnt.sc/rn36jl). Du kan endre posisjon for kategorier fra topp til bunn, bytte ruter fra venstre til høyre, eller omvendt i forhold til dine behov.

5. Endre font - Når du har kommet til trinnet for fullføring, kan du endre font for tittel og brødtekst.
   Tittelfont: Tittelfonten vil endre fornavn og etternavn, stillingstittel og blokkoverskrifter (seksjonsoverskrifter).
   Brødtekstfont: Brødtekstfont vil endre resten av innholdet på CV-en din. 

6. Font størrelse - Du kan øke skriftstørrelsen opp til 6 nivåer. Skriftstørrelse vil bare øke størrelsen på teksten du skrev inn i editoren, dvs. på beskrivelser for seksjoner, det vil ikke øke skriftstørrelsen på overskrift til seksjoner.
(Merk: økning av skriftstørrelse vil ikke påvirke teksten for seksjonen kontakt)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.