Kan jeg laste ned CV-en min i Word format?

Når CV-en din er ferdig, kan du bruke flere alternativer for å eksportere CV-en eller følgebrevene dine for å begynne å søke på jobber. Du kan laste ned en PDF- eller DOCX-file (betaversjon) av CV-en din, enten direkte fra kontrollpanel eller fra CV-editoren. I tillegg til "Last ned PDF"-knappen kan du se rullegardinmenyen "Mer" med alternativer for å laste ned som en DOCX. Se skjermbildene nedenfor.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.