Hvordan kan jeg kopiere eller lage flere versjoner av CV-en min?

Logg inn på Cveksempel.com og besøk ditt kontrollpanel for CV. Derfra vil du se en liste over CV-ene dine. Klikk på knappen som sier Kopiere. Se skjermbilde nedenfor.

Husk å legge til ditt CV-navn på toppen under trinnet for “Fullføring” underveis når du oppretter en ny CV. 

Du kan også gjøre dette på kontrollpanelet ved å klikke på blyantikonet ved siden av CV-navnet slik at du kan skille mellom CV-er hvis du har flere.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.