Hvordan legge til et bilde i CV-en?

To add a photo to your resume, log in to your account and click in to edit your resume. At the finalize section, you'll see the option to upload a photo. See the screenshot below. For å legge til et bilde i CV-en din, logg inn på kontoen din og klikk inn på redigering av CV-en. I trinnet for fullføring vil du se muligheten for å laste opp et bilde. Se skjermbildet nedenfor.

Det ideelle bildet å bruke som CV-bildet ditt er et firkantet bilde med et 1:1-forhold og minst 600 x 600 piksler. Du har også noen tilgjengelige alternativer for å justere bildet når det er lastet opp. Se skjermbildet nedenfor.

Når du laster opp bildet ditt til en CV for første gang, vil det være tilgjengelig for bruk på tvers av maler. Hvis du vil, kan du alltid slette bildet ditt fra CV-editoren eller laste opp et nytt bilde.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.