Hvordan endrer jeg mal eller design på CV-en min?

Etter at du har opprettet CV-en din, kan du endre design eller mal på et blunk. Først går du til CV-en du vil endre og klikker inn for å redigere CV-en. Når du har redigert CV-en, kan du klikke for forhåndsvisning på høyre side. På toppen vil du se en rullegardinmeny for å velge ulike CV-maler, samt kunne velge ulike aksentfarger. Se skjermbildet nedenfor.

Hvis du er på generatorsiden, kan du også endre malen ved å velge knappen  "Mal" i rullegardinmeny under fullføringsdelen. Se skjermbildet nedenfor.

Hvis du er på utkikk etter flere måter du kan tilpasse CV-en din på, kan du alltid:

  • Velge mellom ulike maler 
  • Endre temafarge 
  • Aktivere eller deaktivere bildet ditt 
  • Endre språket 
  • Endre font eller størrelse på font 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.