Hvordan vår policy for refusjon fungerer

Vær oppmerksom på at policyen for refusjon bare fungerer når du har foretatt et kjøp innenfor 14-dagers refusjon (månedlig plan) og 30 dagers refusjon (årsplan). Vi ønsker å hjelpe kunder i situasjoner som for eksempel hvis du har foretatt et kjøp ved en feiltakelse, eller ikke kan bruke tjenestene våre på riktig måte på grunn av tekniske problemer på kundesiden.For mer informasjon om retningslinjer for refusjon og abonnementsavslutning, besøk https://cvekempel.com/builder/refund-cancellation-policy.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.