Hvordan endre fonter på CV-en?

Når du oppretter en CV, starter du med standard fontene, som ble valgt av våre designere spesifikt for hver mal. Du kan nå endre skriftene på CV-en din etter eget valg. Vi har lagt til 25 premium-fonter til tjenesten vår som kan gjøre CV-en din mer tilpasset. Når du har kommet til trinnet for fullføring, kan du endre fontene på tittelen og brødtekst. Se skjermbildet. Disse endringene vil gjenspeiles i PDF-filen din når du eksporterer, men det samme gjelder ikke for Docx-filer, da Word ikke tillater samme fleksibilitet som PDF.

Slik virker rullegardinmeny for begge deler
  1. Tittelfont: Tittelfonten vil endre fornavn og etternavn, stillingstittel og blokkoverskrifter (seksjonsoverskrifter).
  2. Brødtekstfont: Brødtekstfont vil endre resten av innholdet på CV-en din.

(Merk: Bare i Rotterdam-malen vil jobbtittelen endres når du endrer fonten fra rullegardinmenyen "Brødtekstfont".)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.