Hvordan endrer jeg kolonner under seksjoner?

  • Hvis du vil endre kolonnene på CV-en din, kan du endre dem med knappen kolonnebytter som ligger nær kategoriblokkene. Du kan endre både den vertikale eller horisontale plasseringen av kategorier i forhold til dine behov.
  • Du kan også endre kolonnene ved å dra og slippe blokkene på generatorsiden for CV-en.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.